Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

DLS: Akut og Kronisk - NIV og Highflow

respiratoryDato: 1 okt 2020, Tid: 0830 - 1600, Sted: Gentofte

Tilmelding:  - gratis DLS medlemmer
  pdf Hent program (99 KB) | Se program

Virtuel ERS 2021

ERS logoDLS Logo colour 4 FARVE opt 75DLS indbyder hermed til deltagelse i Virtuel-DLS-ERS. Desværre gør pandemien, at vi igen i år ikke kan møde fysisk til ERS, og derfor skal vi finde anden løsning.
Sidste år havde vi med stor støtte fra samarbejdspartnere i industrien arrangeret Virtuel Dansk ERS. Vi opfattede det selv som en succes med fysisk fremmøde af mere end 100 deltagere og live præsentation af danske ERS abstract mellem de 2 danske sites. Det gav virkelig god dynamik og en samhørighed mellem danske lungemedicinere internt gav os mulighed for at diskutere foredragene og også opleve at kunne kommentere på de nyeste landvindinger fra industrien. Ligesom vi ville gøre det til ERS.

Vi indbyder derfor igen til et ’fysisk’ arrangement hvor vi kan deltage i ERS, netværke i regionerne og nationalt og opleve lidt af den gode stemning, som vi plejer at føle ved ERS.
Vi håber, at I vil slutte op om dette brandgode tilbud for at møde kolleger og også præsentere jeres forskning for danske kolleger. Jer der ikke var med sidste år gik glip af en inspirerende oplevelse - vi andre gik glip at jeres faglige viden og behagelige selskab.
Emnerne som vil blive transmitteret vil være de store lungesygdomme, astma, KOL, ILD, lungekræft etc, men også allergi, grand clinical round, firma symposier. Vi vil forsøge at dække den brede lungemedicin, men der vil selvfølgelig også være mulighed for individuelle ønsker, og at man selv logger på en særlig session.

Desværre er der igen i år begrænsede pladser, og tilmeldingsperioden er kort. Først til mølle. Se nedenstående link.

http://www.dls-kongres.dk/ers/

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne
Ole Hilberg, formand DLS

Tiltrædelsesforelæsning for Professor Uffe Bødtger

Uffe Bdtger

Professor i lungemedicin ved Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet

Dato: 14/10-21

Tid: ukendt

Sted: ukendt

Emne: Ukendt

Asthma education for respiratory specialists and specialist to be in Denmark

ambulanceEmne: Astma

Tid: 11.11.21 og 12.11.21
Sted: Skejby

  pdf Download program (126 KB)  | Se Program