1. Hvad er lungemedicin?

Specialet lungemedicin webbilleder 12lungemedicin varetager diagnostik og behandling af sygdomme i lunger, bronkier, lungehinder og mediastinum:

Sygdommene i specialet omfatter blandt andet

 • Obstruktive lungesygdomme, blandt astma og KOL, emfysem og alfa-1-antitrypsin mangel.
 • Infektiøse lungesygdomme: tuberkulose, pneumoni, lungeabsces, empyem, kroniske lungeinfektioner.
 • Maligne lidelser i lunger og pleura.
 • Interstielle lungesygdomme
 • Obstruktiv søvnapnø
 • Arbejdsbetingede og medikamentelt betingede lungesygdomme
 • Lungetransplanterede patienter

2. Hvad laver man som lungemediciner?

De fleste lungemedicinere arbejder på hospital, nogle i speciallægepraksis, og andre i forskning eller indenfor medicinalindustrien.

lungemedicin webbilleder 41På hospitalsafdelinger undersøger og behandler man patienter både ambulant og under indlæggelse, og arbejdet varierer derfor mellem ambulatorium arbejde og stuegang i hverdage, og vagtarbejde aften/nat og weekender med mere akutte patienter.

Specialet indeholder også en del procedurer, så som bronkoskopier, transtorakale lungebiopsier, pleuracentese og pleuradrænanlæggelse.

3. Hvorfor vælge lungemedicin som speciale?

 • En varierende hverdag
 • Både akutte og kroniske patienter
 • Dage med akut arbejde og dage med elektive procedurer
 • Intern medicin blandet med mange ”kirurgiske” færdigheder
 • Aktivt forskermiljø
 • Godt kollegialt netværk!

4. Hvordan bliver man lungemediciner?

lungemedicin webbilleder 52Adgangskrav

 • Basisuddannelse (KBU / Turnus)
 • 1 års introduktionsstilling i Intern medicin

Hoveduddannelse: 5-årige blokansættelser: 12 hoveduddannelser på landsplan (~ 14 i 2008)

I Region Øst: 2 x 15 måneder på funktionsbærende enhed + 2 x 15 måneder på højt specialiseret enhed.

Du kan se målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

I dag er der ca. 80 i Danmark, og behovet vil i fremtiden være næsten det dobbelte.

Så der mangler speciallæger i lungemedicin, og der er mange gode og spændende jobmuligheder med en speciallægeuddannelse i lungemedicin.

5. Bilag, attester, porteføjle, målbeskrivelse

5.1. Litteraturs kanon

  pdf Findes her (20.91 MB)

6. Kurser

6.1. Generelle 

 • lungemedicin webbilleder 34SOL1 (via De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse se her )
 • SOL2 (via sundhedsstyrrelsen se her )
 • SOL3 (via De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse se her )

6.2.  Specialeorienteret Intern medicin

 • Akut medicin/De 8 selskabers kursus 5 dage
 • Rationel Farmakoterapi 2 dage
 • Neurologi og Psykiatri 2 dage
 • Klinisk beslutningsteori 1 dage
 • Klinisk onkologi for intern medicinere 2 dage
 • Den ældre patient 2 dage

Annoceres på www.dsim.dk

6.3. Lungemedicinske kurser

Ved nogle specialekurser kræves der forberedelse i form af medbragte cases og besvarelse af MCQ for at man få kurset godkendt. De specifikke krav kan både fremgå i kursusbeskrivelserne og/eller specificeres af delkursuslederen, når der sendes kursusmarteriale rundt.

6.3.1. Ved spørgsmål angående tilmelding, framelding mv kan du kontakte:

Marianne Ferch Helledie
Lægesekretær, Sekretær for lungemedicinske HU kurser
Lungemedicinsk Dagafsnit Sekretariat
Lungemedicinsk afdeling
Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital
Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg
E-mail:

6.3.2. Ved mere overordnede forhold kan du kontakte:

Hovedkursusleder Morten Borg
Afdelingslæge
Lungemedicinsk afdeling
Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital
Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg
E-mail:

Ved spørgsmål om de enkelte kurser eller tilmelding (hvis du er startet før 1. september 2015) skal du kontakte de enkelte delkursusledere

6.3.3.   document 2020-2026 Kursus dage (44 KB)

pdf Generelt om den nye kursus rækkefølge (60 KB)

Her er også information omkring overgangsordning

6.3.4. Information omkring de nye kurser

 1. pdf Kursus i klinisk respirationsfysiologi (117 KB)
 2. pdf Kursus i KOL og NIV (110 KB)
 3. pdf Kursus i astma (104 KB)
 4. pdf Kursus i allergi (108 KB)
 5. pdf Kursus i pulmonale infektioner (117 KB)
 6. pdf Kursus i infiltratudredning inkl. pleuraeffusioner, mesotheliom og hæmoptyse (116 KB)
 7. pdf Kursus i invasiv diagnostik (157 KB)
 8.   pdf Kursus i interstitielle lungesygdomme (117 KB)

Ved nogle specialekurser kræves der forberedelse i form af medbragte cases og besvarelse af MCQ for at man få kurset godkendt. De specifikke krav kan både fremgå i kursusbeskrivelserne og/eller specificeres af delkursuslederen, når der sendes kursusmarteriale rundt.

6.4. Forskningstræning

 • 10 dages  kursus
 • 10 dages selvstændig arbejde

7. Sekretariatet Lægelig Videreuddannelse

8.  Udlandet

 • HERMES (Harmonised Education in Respiratory Medicine for European Specialists)