HERMES (Harmonised Education in Respiratory Medicine for European Specialists) projektet er

nu næsten fuldført. Gennem de sidste 3 år har en TASK force under ERS skolen som jeg har været

med i, arbejdet med at lave et curriculum som skal dække de kompetencer en speciallæge i

lungemedicin gerne skulle besidde.

Ikke blot er dette curriculum nu færdigt, men der har nu også, for første gang, været afholdt fælles

europæisk specialisteksamen i lungemedicin. Den blev afholdt i lørdags i Berlin under ERS

kongressen – der deltog i alt 73 speciallæger (MCQ, 90 spørgsmål på 3 timer) ved denne debut. Vi

satser på mindst det dobbelte antal til næste års kongres.

Jeg vil opfordre jer til at gå ind og læse om HERMES projektet på nedenstående link og opfordre

jer til at sætte jer ind i indholdet i det fælleseuropæiske Curriculum. I kan bl.a. få at vide hvilke

kompetencer man forventer vi skal besidde som lungespecialister i europæiske sammenhæng. I kan

også få en masse mere at vide om eksamen.

http://hermes.ersnet.org/

På ERS skolens hjemmeside er der utallige muligheder for bl.a. e-learning, og denne læringsform

vil, i de kommende måneder, blive væsentligt udbygget og tilbuddene tilpasset det fælles

curriculum. Er du medlem af ERS har du adgang til disse faciliteter.

http://www.ers-education.org/

www.ersnet.org

Måske kunne du endda – hvis du er speciallæge – overveje at melde dig til speciallæge eksamen til

næste år!!

Europæiske specialisteksaminer findes i flere andre specialer, bl.a. anæstesiologi, onkologi og

kardiologi, og flere andre er på vej.

Task force egentlige udviklingsarbejde er nu færdigt. Jeg fortsætter i eksamenskomiteen – bl.a. skal

jeg være med til at lave MCQ spørgsmål, så den pool af spørgsmål der er nu, kan øges væsentligt.

Er du interesseret i at vide mere, eller har du ideer til nye MC spørgsmål er du velkommen til at

kontakte mig.

Hilsen

Birgitte Nybo