Indlæser Begivenheder

Dokumentationskonference 2023

Dansk Sygepleje Selskabs Dokumentationsråd

Journalføring i klinisk praksis har flere formål. Ifølge journalføringsbekendtgørelsen er det primære formål at sikre god og sikker patientbehandling. Det sekundære formål er at understøtte patientens mulighed for inddragelse i pleje og behandling og varetagelse af egne interesser. Vejledningen om sygeplejefaglig journalføring nævner desuden et tredje formål, nemlig at journalføringen skal bidrage til læring og kvalitetsudvikling samt til at dokumentere hændelsesforløb i klage og erstatningssager.

Disse tre formål sætter vi i fokus på årets dokumentationskonference.

Vi vil bevæge os mellem forskellige perspektiver og zoome ind på de tre formål, et ad gangen. Der vil være både korte og længere varende oplæg samt workshops. Med andre ord, masser af aktivitet.

Vi glæder os til at se dig.

Se hele programmet her