Indlæser Begivenheder

Uddannelseskonference 10. maj 2023

Sygepleje som et attraktivt karrierevalg

DASYS’ uddannelsesråd ønsker med denne konference at sætte fokus på, hvordan vi bygger bro mellem sygeplejersker og fremtidens sundhedsvæsen? Vi udfolder forskellige perspektiver på både præ- og postgraduat uddannelse – fra forskning, fra uddannelse og fra praksis.

 • Hvordan understøtter og leder vi de sygeplejersker, der i fremtiden skal uddannes til og arbejde i sygeplejen.
 • Hvordan ser behov og krav til sygeplejersker ud i fremtidens sundhedsvæsen?
 • Hvis fleksibilitet er en værdi hos de nye sygeplejersker, hvad kræver det så af uddannelsesinstitutionerne, kollegaer og arbejdsgivere?

Der kommer ikke 1000 flere sygeplejersker, det er gået op for os alle. Seneste blev dette understreget med den faldende søgning til sygeplejerskeuddannelsen i 2022.

Arbejdet inden for både grunduddannelse, og efter- og videreuddannelse indebærer et fremadrettede fokus og de fortællinger, der løfter sygeplejen.

Udfordringer skal ikke negligeres, men lige så vigtigt er at undersøge, hvad vi gør og kan gøre nu og i fremtiden. Hvor findes de konstruktive fortællinger i et fag af så bærende betydning for sundhedsvæsenet?

Om velfærd, rekruttering/fastholdelse,
kompetencer og ulighed

Program

·         Oplæg v. Søren Østergaard, Leder af center for Ungdomsstudier Hvad kendetegner unge nye sygeplejersker? Deres kvaliteter – hvordan kan vi støtte dem og få dem til at trives?

·         Oplæg v. Randi Brinkmann, Dekan, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole. Fremtidens sundhedsvæsen – krav og forventninger til uddannelse og karriereveje

·         Oplæg v. Kristian Larsen, professor i sygepleje og pædagogik, UCSF. Sygeplejeuddannelsen – hvad kalder det på både post- og prægraduat

·         Oplæg v. Cathrine Sand Nielsen, ph.d. og lektor, VIA University College og Malene Holmgaard Møller, uddannelseskonsulent Aarhus Kommune. Overgang fra uddannelse til arbejdsliv. På jagt efter klinisk dygtighed (link)

Tid og sted
Dato: Den 10. maj kl. 9.30-16
Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Deltagergebyr

1.000 kr. + moms for medlemmer af Faglige Selskaber under DASYS.
1.500 kr. + moms for ikke-medlemmer

Tilmelding til konferencen til denne mail: tinakram@rm.dk

Oplys:

 • Fulde navn
 • Mailadresse
 • Stillingsbetegnelse
 • EAN nr. (hvortil konferencegebyr skal faktureres)
 • anden identifikation, fx. CVR nr.
 • Navn på faktureringssted
 • Faktureringsadresse (Gade/ vej, nummer, postnummer og by)
 • Er du medlem af et fagligt selskab under DASYS? (DSR er ikke et fagligt selskab)
 • Hvis du er medlem, skriv så gerne hvilket selskab.
 • Har du nogen allergier der skal tages højde for?
 • Vil du stå på deltagerlisten?
 • Vil du tilmeldes DASYS’ Nyhedsbrev? (Du kan når som helst afmelde dig)
 • Kommentarer i øvrigt