Bestyrelse

Formand

Pia Dreyer, cand.cur., ph.d., professor i sygepleje, Intensiv afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Næstformand

Bente Høy, ph.d., MPH, RN, seniorforsker, Ældre borgere - Sundhed og Sårbarhed, Forskningsenheden, Regionshospitalet Randers.

Kasserer

Bente Thoft Jensen, ph.d., seniorforsker, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital.

Øvrige medlemmer

Pernille Olsbro Adamsen, MPK, sundhedsfaglig programchef, Nyt Hospital Nordsjælland.
Karina Bruun, ledende oversygeplejerske, MHM, Afdeling for Nyresygdomme, Rigshospitalet.
Ulla Riis Madsen, MPH, ph.d., Holbæk Sygehus.
Trine Hjetting, MPA, centerchef, Center for KOL, Københavns Kommune.
Lone Bülow Friis, oversygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling Vejle, Psykiatrien i Region Syddanmark.
Ida Bjørn Hansen, centersygeplejerske, Kalundborg Kommune.

Frivillig assistance

Ida Elisabeth Højskov, klinisk sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d., Afd. for Hjerte- og Lungekirurgi, Hjertecentret, Rigshospitalet.

Formænd for rådene (indgår i bestyrelsen)

Dokumentationsrådet

Jeanette Finderup, ph.d., MHR, RN. Klinisk sygeplejespecialist & lektor, Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital.

Forskningsrådet

Bente Thoft Jensen, ph.d., seniorforsker, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital.

Uddannelsesrådet

Tina Kramer, uddannelsesansvarlig sygeplejerske, ph.d., Intensiv, Aarhus Universitetshospital.

Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer

Formand: Lisbeth Kjær Lagoni, sygeplejefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital.

Sekretariat

Sekretariatsbetjeningen varetages af Helle Johnsen. DASYS køber sekretariatsbistand af Dansk Sygeplejeråds sekretariat.