Center for kliniske retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer, filtrerer og vurderer viden og information, der er produceret af andre.

Formål

  • At kvalitetsvurdere (fagligt og metodisk) kliniske retningslinjer
  • At oprette og vedligeholde en base af godkendte kliniske retningslinjer
  • At indgå i et nationalt og internationalt samarbejde om udvikling af kliniske retningslinjer
  • At udpege områder for en fremtidig forskningsindsats
  • At iværksætte og indgå i forskningsaktiviteter på nationalt og internationalt niveau
  • At iværksætte og indgå i undervisningsaktiviteter med henblik på at styrke kvaliteten og udviklingen af kliniske retningslinjer
  • At formidle viden om eksisterende kliniske retningslinjer 


Læs mere

Læs mere om Center for Kliniske Retningslinjer på Centrets hjemmeside