Den nye skraldeordning

Vi får inden december vores 2. skraldespand, for yderligere sortering. Vi vil opfordre til, at I i den forbindelse opsætter stativ, så begge skraldespande bliver på de tilsigtede matrikler.

Flere af områdets sommerhusudlejningsbureauer har tilbud på stativer til disse. I den forbindelse forsvinder affaldsmolokker ved den gamle købmand i Klegod, kun glasmolokken vil forblive. Mens det øvrige sorteres på egen matrikel, og derfor modtager alle husstande også en mindre kasse til farligt affald. Dette kan f.eks. være malerrester, batterier, spraydåser el-artikler og pære / spots.

Vi havde til møde i Sammenslutningen for grundejerforeninger i Holmsland i august måned besøg af borgmester Hans Østergaard. Vores formand tillod sig at spørge til låget på den kommende container blev placeret på samme måde som vores nuværende skraldespand. Det korte og kedelige svar er ja. Det virker upraktisk som forbruger, men er tænkt for at tilgodese skraldemand, bil og skraldespand.