Kontakt

Formand
Pia Dreyer: piadreye@rm.dk

Næstformand
Bente Høy: bentehoy@webspeed.dk

Kasserer
Ida Elisabeth Højskov: ida.elisabeth.hoejskov@regionh.dk

Den øvrige bestyrelse
Pernille Olsbro: pernille.olsbro.adamsen@regionh.dk
Karina Bruun: Karina.bruun@regionh.dk
Lone Bülow Friis: lonefriis@outlook.com
Trine Hjetting: anne-katrine.hjetting@regionh.dk
Ida Bjørn Hansen: idhn@kalundborg.dk
Jeanette Finderup, formand for Dokumentationsrådet: jeanette.finderup@skejby.rm.dk
Tina Kramer, formand for Uddannelsesrådet: tinakram@rm.dk
Kirsten Specht, formand for Forskningsrådet: tw3v@kk.dk

Center for Kliniske Retningslinjer
Marianne Wetendorff Nørgaard: mwn@cfkr.info

Sekretariat
Mette Marie Kyed, tlf. +45 4695 4242 og +45 5130 2555, dasys@dasys.dk