Kontingent

Det årlige kontingent er i indeværende år (2022 ) fastsat til kr. 800,- pr. grundejer. Beløbet betales via Ejendomsskattebilletten.

De primære udgifter i foreningens er til vedligeholdelse af veje, dette ikke den del af Havklitvej, der hører til Vestkyststien, denne vedligeholdes af kommunen. Vi sørger for alle vejene støvbindes mindst 3 gange i året, og yderligere ved behov. hvilket sker efter behov, dog altid 2-3 gange pr. år.

Der har tidligere været to regnskaber i foreningen nemlig for grundejerforeningen og en vejfond. Disse blev på generalforsamling i 2019 sammenlagt.

Herudover afholder foreningen udgifter ved generalforsamlingen samt forplejning ved oprydningsdagen, hvor vi ved fælles hjælp samler affald, lægger hø og gran ud i området for at holde på sandet og sikre at kun de anlagte stier benyttes.