Søg støtte

ØKONOMISK STØTTE TIL MEDLEMMER

DASYS bevilger økonomisk støtte til deltagelse i kurser, temadage og konferencer. Alle sygeplejersker, som er medlemmer af faglige selskaber, der er medlemmer af DASYS, kan søge.

Formålet er at fremme tiltag, der inspirerer til udvikling af sygeplejen, at højne kvaliteten af sygeplejen og at bidrage til at forbedre den faglige udvikling både for den enkelte sygeplejerske og for grupper af sygeplejersker. 

Der kan søges støtte til kurser, temadage og konferencer, hvor resultatet af professionel sygepleje italesættes og debatteres. Arrangementer, der er i tråd med DASYS` vision og mission, vil blive prioriteret.

Hent vejledning til at søge her
Hent ansøgningsskema her