Vi tilbyder

Fleksibilitet og tryghed i din ansættelse

Som medarbejder hos SurgiTeam, har du fuld fleksibilitet og frihed til selv at vælge. Det er altså op til dig, hvor mange vagter du ønsker, samt hvor og hvornår du vil arbejde.

For os er kvaliteten af de ydelser vi leverer altafgørende, vi ved at kvalitet koster og derfor tilbyder vi også vores vikarer en timeløn som afspejler dette.

For os, er du som vikar, vores vigtigste ressource. Derfor er det vores fornemmeste opgave at sørge for at du trives i dine opgaver hos os. Vi stiller derfor altid en fast kontaktperson til rådighed, som du løbende har samtaler med om både din personlige og faglige trivsel.

Da den faglige kvalitet er en vigtig parameter for os, tilbyder vi vores vikarer deltagelse i kurser og efteruddannelse. På den måde tilfører vi værdi til din ansættelse hos os, samtidig med at vi sikrer at vi kan opretholde det høje faglige niveau som vi garanterer vores kunder. Du har derfor som vikar, mulighed for at tage brandkursus, førstehjælpskursus, blive opdateret på anlæggelse af IV adgange, SP-kursus, samt speciale undervisning for sygeplejersker indenfor kardiologi, akutmedicin, lungemedicin og ortopædkirurgisk speciale.