Vision og strategi

FORSKNINGSRÅDET STRATEGI 2026

 

Vision for Forskningsrådet 2026

I 2026 har Forskningsrådet medvirket til at sikre en robust forskningskultur til gavn for sygeplejefaget og patienter hvor produktion og anvendelse af forskning er en integreret og prioriteret del af praksis, hvor resultater af forskning af sygeplejersker udbredes national og internationalt.

Via DASYS-strategi for 2020-2025 bygger Forskningsrådets strategi på de fire pejlemærker:

Fagligt fokus – gennem styrkelse af forskningskulturen dannes et bredt fundament for en evidensbaseret sygeplejefaglig praksis

Forskningsrådet vil have fokus på organisatorisk modenhed – herunder hvordan forskere, ledere og andre kliniske og forskningsinteresserede sygeplejersker støtter hinanden i styrkelsen af en lokal forskningskultur.

Forskningsrådet ønsker at:

 • Fremme samarbejde og dialog mellem de faglige selskaber og Forskningsrådet med henblik på at styrke viden om forskningskultur
 • Udarbejde anbefalinger med fokus på hvordan sygeplejersker med forskellige kliniske funktioner kan bidrage til at styrke en forskningskultur
 • Udbrede viden om hvordan forskellige forskningsmetoder kan bidrage til udvikling af en evidensbaseret praksis og bidrage til at styrke forskningskulturen


FORSKNINGSRÅDET 2021-2026

Synlighed – gennem tydeliggørelse af Forskningsrådets vision, strategier og tiltag internt og eksternt

Forskningsrådet ønsker at:

 • Arbejde målrettet med kommunikation om faglige emner på sociale medier, debatindlæg, film, podcast og blog
 • Opdatere hjemmeside DASYS Forskningsråd
 • Udarbejde forskningskonferencer og master classes
 • Udarbejde materiale til de Faglige Selskaber
 • Formidle viden om Forskningsrådet i Fagbladet Sygeplejersken og/eller Magasinet Forkant (Lederforeningens tidsskrift)
 • Udarbejde digital folder om Forskningsrådet i samarbejde med DASYS´ og de øvrige råd, som kunne sendes med fagbladet Sygeplejersken.
 • Udarbejde en survey om forskning blandt landets sygeplejerske
 • Være synlige på relevante uddannelser (bachelor, master, kandidat)


Organisering – gennem ledelsesmæssigt og institutionelt samarbejde fremmes
forskning i sygepleje.

Forskningsrådet ønsker at:

 • Etablere samarbejde med topledelser og etablering af samarbejdsfora
 • Understøtte kliniske ledelser i forhold til af at styrke forskernes vilkår
 • Motivere ledere, forskere og forskningsinteresserede sygeplejersker til i fællesskab at beskrive veje, rammer og vilkår for forskningskarrierer
 • Medvirke til en øget sammenhængskraft mellem det tværprofessionelle forskningssamarbejde

 

Internationalisering – gennem fremme af internationale netværk og forskningssamarbejde

Forskningsrådet ønsker at:

 • Understøtte etablering af internationale netværk og forskningssamarbejde på universitetshospitaler, i kommuner og på uddannelsesinstitutioner (konference, kurser, råd, ERFA grupper)
 • Støtte til internationalisering af forskning gennem etablering af samarbejde med internationale forskernetværk og fora
 • Oprette internationale master classes og workshops i forsknings relateret discipliner
 • Fremme mulighed for studieophold / fellow-ship og mentorordninger, der kan facilitere og vejlede forskeren gennem forskningsprocessen fra idé til publicering